Slikarka Eva Husarikova prodaja umetničkih slika

Slikarka Eva Husarikova

Prodaja umetničkih slika

Rođena je 1942. godine u Kovačici. Osnovnu školu završila je u Kovačici. Bavi se isključivo slikarstvom.
Bogat opus njenog stvaralaštva čini raznolikost tema i motiva, koje vezuje za slovački etnos.
Predmet njenog interesovanja veoma često su religiozni motivi, kao i prikazi čarobnih zimskih noći. Žanr motiv, pejzaž, mrtva priroda, enterijer, biblijska tematika jesu motivi i teme koje krase njeno likovno stvaralaštvo, prikazano putem ulja na platnu, pastelom ili pak crtežom. Drvo jabuke pojavljuje se kao lajt motiv na njenim kompozicijama. Član Galerije naivne umetnosti od 1969. godine. Živi i stvara u Kovačici.

Корпа
Scroll to Top