Violeta Cvetkovska

Violeta Cvetkovska je rođena 1975. godine u Zemunu. Prof. dr Violeta Cvetkovska, teoretičar vizuelne kulture, slikar, mozaičar, ikonopisac,restaurator. Vanredni je profesor na Fakultetu za kulturu i medije u Beogradu. Član je ULUPUDS-a od 2012. god. Od 1997 do 2021. je imala 90 samostalnih izložbi u brojnim gradovima u Srbiji, i regionu, kao i u Nemačkoj i Americi (Washington, Philadelphia, New York). Od 1995 u okviru brojnih grupnih izložbi izlagala je u galerijama širom sveta. Učestvovala je u likovnim kolonijama u Srbiji i inostranstvu. Dobitnik je više nagrada iz oblasti ikonopisa, portreta i mozaika. Učestvovala je u oslikavanju više crkava u Srbiji. Učestvovala je više godina u restauraciji antičkih mozaika (lokalitet Skelani, Republika Srpska) i srednjovekovnih fresaka (Zaum, Ohrid) i fresaka iz 19. veka (Crkva Sveti Djordje, Struga). Pored likovnog stvaralastva i pedagoškog rada bavi se istraživanjem vizuelne kulture i prevodjenjem, sa engleskog jezika, knjiga iz oblasti ikonopisa. Držala je predavanja na temu simbolizma u vizuelnoj umetnosti na fakultetima u brojnim državama. Objavila je preko 100 naučnih radova u domaćim i stranim časopisima na temu simbolizma i vizuelne komunikacije. Kao jedan od 38 predavača iz celog sveta održala je predavanje u Vatikanu, 2010-e godine na temu predstave Bogorodice u zatvorenom vrtu (hortus conclusus).

Приказан један резултат

Корпа
Scroll to Top