Jan Bačur

Jan Bačur rođen je 22.10. 1937 god. u Padini, u seljačkoj porodici. Završio je osnovnu školu u rodnoj Padini, malu maturu u Kovačici i srednju upravnu školu u Beogradu.Počeo je da slika davne 1950 god. kada se prestavio jos sa dvojicom slikara široj javnosti i ta godina mu je priznata za početak bavljenja slikarstvom. U mladosti bio je aktivan fudbaler i bio je zaposlen u Mesnoj kancelariji njegove rodne Padine, kao matičar. Sve vreme je slikao ali intenzivnije je počeo 1979.god. a u 1985. god. imao je prvu samostalnu izložbu u Kovačici, kada su ga i primili za stalnog člana Galerije naivnog slikarstva u Kovačici, čiji je i danas član i redovno tamo izlaže svoje radove. Do sada je imao 50 samostalnih izložba, 37 u Srbiji, 12 u Slovačkoj i jednu u Češkoj. Mnogo više zajedničkih sa Padinskim i Kovačičkim slikarima u zemlji i celom svetu. Talent za slikarstvo nasledio je rođenjem od svoje majke i godinama je usavršavao. Njegov putokaz koji je na početku izabrao, nazvao je ” Zavičaj” i iz njega crpi sve motive za svoje slike sve do danas. Izradio je svoj vlastiti slikarski rukopis. Interesovalo ga je sve što se zbivalo u dalekoj prošlosti, kada se živelo i radilo bez mehanizacije. Svoj 50. godišnji slikarski put obeležio je 2004.god monografijom, koja ima 246 str. urađena u punom koloru i napisana- prevedena je na tri jezika, slovačkom, srpskom i engleskom. U njoj se nalaze 22 autora teksta, koji su pisali o njegovom slikarskom stvaralaštvu. Puno reprodukcija, grafika i fotodokumentarni deo knjige, koji obeležava njegov dugačak slikarski put. Njegova monografija se može kupiti u njegovom ateljeu po ceni od 20€. ” Sada kad već imam 75 godina, ne napušta me inspiracija za nove slike, pošto kroz 2465 slika, koje sam do sada naslikao, nisam rekao sve i zbog toga, čekajući na mene nove slike iz moje prošlosti i o mom zavičaju. ” – rekao je nam sam autor.

Приказан један резултат

Корпа
Scroll to Top