Slikar Emil Thomas prodaja umetničkih slika

Slikar Emil Thomas

Prodaja umetničkih slika

Emil Tomas (rođen 1933), Jeseničanin koji živi u Nemačkoj, samouvereno se predstavlja kao filozof i slikar. Podjednako širokim i veselim gestom stvara i novi svet prijateljskih oblika i boja, stilizovanih figura, „apstraktnih” pejzaža i veselih kompozicija koje preokreću uobičajene predstave o temi i načinu slikanja. Tomasova filozofija je, kao i njegovo slikarstvo, filozofija povratka prirodi i teži jasnim, izraženim mislima bez komplikacija, kompleksa i predrasuda. Umetnički i mentalni univerzum je stoga odraz neopterećenih pogleda na umetnost, koja je u njegovoj interpretaciji odraz sveta kakav treba da bude – srećnog, takođe tužnog i melanholičnog, obasjanog humorom, ljubavlju i poštovanjem. Stoga u njegovim slikama, koje se po stilskom jeziku odvijaju u prostoru između novosecesionističkih i rabuzinovskih polazišta, jedva da ima mesta tužnijim, pa čak i tragičnijim tonovima. Čak je i melanholični i tužni lik Ratara (gde je parafrazirao poznatu Repnikovu sliku) utkao u cvetnu teksturu koja govori o vedrini.

 

Корпа
Scroll to Top