Slikar Željko Đurović prodaja umetničkih slika

Slikar Željko Đurović

Prodaja umetničkih slika

Željko Đurović je rođen 12. decembra 1956. godine u Danilovgradu, gde je završio osnovno i srednje školovanje. Studije slikarstva, kao i postdiplomske studije završio je na FPU u Beogradu. Član je ULUS-a i Ex-libris društva Beograd. Član je internacionalne grupe umetnika LIBELLULE – Renaissance Contemporaine, Francuska. Radi kao docent na predmetu Crtanje i slikanje na FILUM-u Kragujevac.

Radovi se nalaze u

• Narodni muzej Beograd, Kabinet grafike
• Narodni muzej Kragujevac
• Internacionalni muzej za fantastičnu umetnost zamak Gruyeres, Švajcarska
• Internacionalni muzej Ex-librisa, Italija
kao i u mnogim privatnim zbirkama u zemlji i inostranstvu

 

Корпа
Scroll to Top