Slikar Aleksandar Cvetković – prodaja umetničkih slika

Slikar Aleksandar Cvetković - trenutna ponuda slika

Slikar Aleksandar Cvetković - kratka biografija

Prodaja umetničkih slika

Aleksandar Cvetković (1947) završio je Akademiju likovnih umetnosti u Beogradu 1973. godine i postdiplomske studije na istoj Akademiji 1975. godine, na Odseku za slikarstvo. Sredinom osme decenije na likovnu scenu stupa kao pobornik nove figuracije/hiperrealizma – pokreta koji je nakon decenijske dominacije konceptualne umetnosti na glavni tok jugoslovenske umetnosti vratio klasični medij slikarstva. Tokom boravka u Njujorku osamdesetih godina, pravi radikalan rez u svojoj poetici i okreće se od figuracije ka apstraktnom načinu izražavanja, na tekovinama američkog apstraktnog ekspresionizma, koje obogaćuje iskustvima enformela i pop-arta. Postmodernističko u duhu, Cvetkovićevo slikarstvo najbliže se definiše kao slikarstvo „liberalnog modernizma“, zasnovano na dominaciji visokih estetskih vrednosti likovnog jezika, istovremeno otvoreno za asimilaciju najrazličitijih slikarskih postupaka i sadržinskih referenci iz najšireg polja kulture i umetnosti.
Cvetković je priredio preko sedamdeset samostalnih izložbi širom ex-Jugoslavije u Evropi, SAD i Meksiku i učestvovao na više stotina likovnih manifestacija na gotovo svim kontinentima. Dobitnik je većeg broja značajnih domaćih i međunarodnih nagrada i priznanja, među kojima se ističu: Nagrada Oktobarskog salona (Beograd, 1977 i 1988), I nagrada na Bijenalu YAVA–1 (Njujork, 1980), Nagrada za crtež (Nirnberg, 1979), Nagrada Bijenala umetnosti (Aleksandrija, 1980), Zlatna paleta za slikarstvo (Beograd, 1985), Politikina nagrada (Beograd, 1990) i dr. Dela mu se nalaze u brojnim muzejskim i privatnim kolekcijama u zemlji i inostranstvu.

Корпа
Scroll to Top